ลงทะเบียนรับบัตร RFID สำหรับใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562
ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 (ระยะเวลา 1 ปี)

 

สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. และวัน/เวลาทำการ เป็นดังนี้

EV 2019 summary

โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. และการรองรับรถยานยนต์ไฟฟ้า  >>> File โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. (เอกสารแนบ)

นอกจากนี้สามารถใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของหน่วยงานอื่นได้ ซึ่งอยู่ในเครือข่ายการบริหารจัดการของ กฟผ. โดยใช้บัตร RFID ของ กฟผ. ซึ่งค่าบริการโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลากับหน่วยงานนั้นๆ กำหนด

โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาสอบถามโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเพิ่มเติมได้ที่ 02-4368139

EV 2019 poster

 

EV 2019 stations

EV 2019 membercard