เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการดำเนินงานตามขั้นตอน โปรดส่งเรื่องร้องเรียนของท่านเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าและการอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยตรงตามที่อยู่ด้านล่างนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

         กรณีต้องการสอบถามโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเพิ่มเติม โปรดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาฝ่ายที่ดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา โทร. 0 2436 0654